DEZYNFEKCJA


VIRAGRI PLUS

VIR AGRI PLUS - środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym. 
Viragri Plus jest preparatem zalecanym do końcowej dezynfekcji uprzednio umytych i spłukanych czysta wodą powierzchni w oborach , chlewniach i kurnikach.

Może byc stosowany metoda natryskową, poprzez zamaczanie w roztworze oraz metoda zamgławiania.
preparat może być stosowany w stężeniach 0,5-2% w zalezności od zastosowanego procesu dezynfekcji - szczegóły w instrukcji użytkowania


ZALL PERAX

Zal Perax II jest preparatem dezynfekcyjnym na bazie kwasu nadoctowego. Posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Dzięki zawartości stabilizowanego kwasu nadoctowego ( 5% ) w połączeniu ze związkami powierzchniowo czynnymi oraz związkami zwilżającymi, produkt wykazuje doskonałe przyleganie do dezynfekowanych powierzchni. 

Jest to produkt utleniający, przeznaczony dla przemysłu spożywczego oraz do utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt.Zal Perax II przeznaczony jest do końcowej dezynfekcji uprzednio umytej i spłukanej czystą wodą powierzchni. Może być stosowany na powierzchniach mających jak i niemających kontaktu z żywnością. Zal Perax II to produkt rekomendowany do stosowania: w oborach, chlewniach, kurnikach, do dezynfekcji elementów rozbieralnych i systemów rozprowadzania wody przeznaczonej do spożycia dla ptaków. Preparat może być stosowany metodą natryskową, poprzez namaczanie i zamgławianie.


SUREDIS

Suredis jest preparatem dezynfekcyjnym na bazie bardzo skutecznych związków powierzchniowo czynnych, przeznaczonym głównie do dezynfekcji powierzchni zewnętrznych w przemysle farmaceutyczno - kosmetycznym, spożywczym, napojowym i gastronomii. W porównaniu z innymi dezynfektantami preparat wykazuje zminimalizowany wpływ na środowisko naturalne. 

Suredis jest mieszaniną związków powierzchniowo czynnych o działaniu dezynfekcyjnym, związków kompleksujących i sekwestrujących. Unikalna formuła powoduje łatwą dyfuzję preparatu w szczeliny, pory i nierówności oraz zapewnia wysoką skuteczność w zwalczaniu wszelkiego rodzaju mikroorganizmów: bakterii gram+ i grama także drożdży. Suredis posiada także właściwości myjące, jednakże w celu osiągnięcia wysokich standardów higienicznych zalecane jest rozdzielenie etapu mycia od etapu dezynfekcji. Szczególnie w przypadku dużej ilości zanieczyszczeń wskazane jest poprzedzenie etapu dezynfekcji dokładnym umyciem powierzchni typowymi preparatami myjącymi i ich dokładne wypłukanie po procesie mycia. Suredis cechuje się doskonałymi właściwościami ekologicznymi – w porównaniu z innymi dezynfektantami wykazuje zminimalizowany wpływ na środowisko naturalne. Niskie chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT = 135gO2/kg) ułatwia gospodarkę ściekami w zakładach. Preparat polecany jest głównie do dezynfekcji powierzchni zewnętrznych (ściany, podłogi, maszyny i urządzenia) oraz drobnego sprzętu. Może być stosowany natryskowo, ręcznie, zanurzeniowo i poprzez zamgławianie. Suredis nadaje się do dezynfekcji powierzchni wykonanych z wszelkiego rodzaju materiałów stosowanych w przemyśle, nie powodując ich korozji. Preparat wykazuje wysoką skuteczność dezynfekcyjną niezależnie od twardości wody stosowanej do mycia i dezynfekcji. Po procesie dezynfekcji łatwo się wypłukuje, nie pozostawiając żadnych osadów na zdezynfekowanych powierzchniach.


DIVOSAN ACTIV

Preparat dezynfekcyjny na bazie 5% kwasu nadoctowego 
Divosan Activ jest szybkodziałającym preparatem dezynfekcyjnym na bazie stabilizowanego kwasu nadoctowego. Roztwory Divosanu Activ niszczą wszystkie rodzaje mikroorganizmów. 

Preparat nie działa selektywnie oraz nie stwierdzono możliwości przystosowania się do niego żadnych ze znanych mikroorganizmów.


DIVOSAN FORTE

Szybkodziałający preparat dezynfekcyjny na bazie stabilizowanego kwasu nadoctowego. Wykazuje bardzo dobre właściwości dezynfekcyjne już w niskich temperaturach i w bardzo krótkim czasie. 

Preparatem można dezynfekować zbiorniki, separatory, podgrzewacze, maszyny do napełniania, systemy przewodów oraz innych urządzeń produkcyjnych zarówno metodą natryskową jak i w systemach mycia obiegowego CIP. Używany do dezynfekcji powierzchni wykonanych ze stali stopowych, aluminium, żelaza, cynku, cyny, teflonu, polistyrenu, polietylenu a także emaliowanych i gumowych.( unikać kontaktu z powierzchniami wykonanymi z miedzi). Preparat można mieszać z kwaśnymi środkami myjącymi, co pozwala na wykonanie kwasowego mycia i dezynfekcji w jednym etapie. Nie działa selektywnie oraz nie stwierdzono możliwości przystosowania się do niego żadnych ze znanych mikroorganizmów. Charakteryzuje się wysoką skutecznością i efektywnością przy małym stężeniu użytkowania. Preparat jest łatwy do wypłukania i nieszkodliwy dla środowiska. Nie pieni się. Preparat posiada atest Państwowego Zakładu Higieny.


BOOSTER

Booster jest preparatem na bazie nadtlenku wodoru, przeznaczonym do stosowania w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, spożywczym i gastronomii. Dodatkowo produkt jest przeznaczony dezynfekcji wody płuczącej produkty w przemyśle mięsnym, drobiarskim i warzywniczym.

Posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Jest skuteczny wobec bakterii Legionella, Salmonella i Listeria. Preparat stosowany jest głównie jako dodatek do alkalicznych roztworów myjących w obiegowych układach mycia (np. układy CIP), gdzie wspomaga usuwanie trudno rozpuszczalnych osadów organicznych. Produkt przeznaczony jest do urządzeń i powierzchni zarówno mających jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Preparat wykazuje szczególną skuteczność w stosunku do mocno przywartych, trudno usuwalnych osadów o charakterze organicznym, zwłaszcza podczas mycia w układach obiegowych CIP w wysokich temperaturach (do 80ºC). Dodatek preparatu do roztworów alkalicznych znacznie przyśpiesza rozpuszczanie osadów przez alkalia, dzięki czemu możliwe jest skrócenie czasu mycia. Preparat nadaje się do mycia wszystkich typowych powierzchni, które standardowo myje się roztworami ługu. Preparat wykazuje działanie dezynfekcyjne, jest skuteczny wobec bakterii i grzybów. Preparat może być stosowany w obiegach zamkniętych poprzez natrysk, ręcznie lub zanurzeniowo. Booster cechuje się doskonałymi właściwościami ekologicznymi – stosowanie preparatu obniża chemiczne zapotrzebowanie tlenu w ściekach.


DEOSAN ACIDOPHY

Deosan Acidophy jest kwasowym preparatem myjącym na bazie kwasu azotowego. Przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczeń nieorganicznych (kamienia mlecznego) z powierzchni i urządzeń stosowanych w rolnictwie przy produkcji mleka. 

Polecany jest do mycia obiegowego instalacji dojowych i zbiorników na mleko. Deosan Acidophy nadaje się do mycia różnych powierzchni (szkło, guma, stal nierdzewna). Może być też stosowany metodą natryskową i przez zanurzanie.


DIVOSAN HYPOCHLORITE

Divosan Hypochlorite jest preparatem dezynfekcyjnym na bazie stabilizowanego chloru aktywnego. Dzięki dużej zawartości aktywnego chloru, o powszechnie znanych, doskonałych właściwościach dezynfekcyjnych (bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych) jest stosowany w różnorodnych branżach (m.in. przemysł spożywczy, gastromomia, przemysł farmaceutyczno - kosmetyczny) w wielu miejscach o podwyższonym ryzyku zakażenia mikrobiologicznego. 

Divosan Hypochlorite polecany do dezynfekcji urządzeń i powierzchni produkcyjnych, ścian, podłóg, systemów kanalizacyjnych, zarówno w układach obiegowych CIP, jak i metodą zanurzeniową lub natryskową. Może być stosowany do dezynfekcji butelek a także jako dodatek do ługu wspomagający mycie (wspomaga usuwanie białek). Nadaje się do dezynfekcji powierzchni takich jak stali nierdzewna, emalie, beton, płytki ceramiczne, tworzywa sztuczne. Preparat Divosan Hypochlorite spełnia wymagania jakościowe dla podchlorynu sodowego przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej i odznacza się bardzo małą zawartością wolnych alkaliów. Może być używany do dezynfekcji wody w basenach i wody technologicznej oraz zapobiega rozwojowi alg i pomaga utleniać niepożądane substancje organiczne zawarte w wodzie. Roztwory preparatu Divosan Hypochlorite nie pienią się. 

* KARTY CHARAKTERYSTYKI w zakładce KATALOGI / DEZYNFAKCJA


PIANY DO MYCIA

HYPOFOAM

Hypofoam jest preparatem do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń. Posiada właściwości bakteriobójcze. Produkt przeznaczony jest do stosowania w zakładach przemysłu spożywczego, napojowego, browarniczego oraz w zakładach żywienia zbiorowego. 

Jest przeznaczony do dezynfekcji powierzchni zarówno mających jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Hypofoam jest alkalicznym preparatem do mycia pianowego z aktywnym chlorem, w swoim składzie zawiera również mieszaninę czynników chelatujących i związków powierzchniowo czynnych / środków zwilżających. Dzięki swojej kompozycji doskonale usuwa zanieczyszczenia organiczne takie jak białko, krew oraz tłuszcze zwierzęce i roślinne. Ponadto wysoka zawartość chloru szybko usuwa organiczne zabrudzenia pochodzenia roślinnego i zapobiega gromadzeniu się białka. Hypofoam nadaje się również do stosowania w rzeźniach, przetwórstwie drobiu i w przemyśle rybnym, czyli wszędzie tam, gdzie występują ciężkie zabrudzenia białkowe. Hypofoam może być używany do mycia i dezynfekcji podłóg, ścian, stołów do krojenia, przenośników, urządzeń produkcyjnych. Preparat jest polecany do stosowania w szerokim zakresie poprzez urządzenia pianotwórcze.


TM90

TM 90 jest uniwersalnym preparatem do mycia ręcznego przeznaczonym głównie do stosowania w przemyśle spożywczym, napojowym i mleczarskim. TM 90 jest środkiem średnioalkalicznym opartym na specjalnej formule, która czyni go szczególnie skutecznym w usuwaniu zabrudzeń tłuszczowych (zarówno pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego) i białkowych ze ścian, podłóg i wszystkich powierzchni spotykanych w przetwórstwie spożywczym. 

Roztwory TM 90 nadają się także do zastosowań zewnętrznych, m.in. zakładów przetwórstwa i do mycia samochodów osobowych i ciężarowych. TM 90 jest preparatem umiarkowanie piennym, dzięki czemu jest odpowiedni zarówno do mycia ręcznego i maszynowego.

TIKSOPIANY

ENDUROMAX

EnduroMax  Alkaliczny, tiksopianowy preparat myjący, polecany do stosowania w przypadku silnych zabrudzeń

Opis:

EnduroMax to alkaliczny, tiksopianowy preparat myjący, polecany do stosowania w przypadku silnych zabrudzeń, przeznaczony do stosowania w zakładach przemysłu spożywczego, farmaceutyczno-kosmetycznego, budynkach inwentarskich i pomieszczeniach produkcji roślinnej.


Właściwości:

• EnduroMax to alkaliczny, tiksopianowy preparat myjący, oparty na mieszance ługu alkalicznego, Środków zwilżających i emulgatorów

• EnduroMax to środek oparty na technologii "wydłużonego kontaktu". Po zastosowaniu EnduroMax przylega do powierzchni pionowych, aby zapewnić dłuższy czas kontaktu i lepsze dotarcie do uciążliwych zabrudzeń. Po rozcieńczeniu wodą, "tiksotropową" tworzy się substancja, która mocno przywiera do powierzchni, wydłużając czas kontaktu i dotarcia do uciążliwych zabrudzeń. Produkt można łatwo wypłukać przy użyciu minimalnej ilości wody, bez pozostawienia „lepkich” pozostałości na powierzchni.

• EnduroMax nadaje się w szczególności do okresowego mycia ciężkich zabrudzeń, np. w piecach i komorach wędzarniczych.

• EnduroMax może być aplikowany jako tiksopiana i może być stosowany z szeroką gamą urządzeń. 


ENDUROUNIPHASE

Enduro Uniphase to preparat tiksopianowy na bazie ługu, przeznaczony do stosowania w zakładach przemysłu spożywczego, farmaceutyczno-kosmetycznego, budynkach inwentarskich i pomieszczeniach produkcji roślinnej.

EnduroUniphase zawiera skoncentrowaną mieszankę środków alkalicznych, organicznych sekwestrantów i środków powierzchniowo czynnych o silnych właściwościach pieniących/ zwilżających. Nadaje się do stosowania z wodą o różnym stopniu twardości. Regularnie stosowany ogranicza konieczność przeprowadzania okresowego odkamieniania (preparatami) kwaśnymi. Jest polecany do mycia powierzchni i urządzeń, które narażone są na odkładanie się osadów wapniowych i białkowych, takich jak kamień mlekowy, kamień piwny czy wyjątkowo uporczywe osady szczawianowe. Bardzo skutecznie usuwa również: tłuszcz, ślady opon i przypalone osady. EnduroUniphase może być stosowany z szerokim wachlarzem urządzeń do mycia pianowego. Produkt dzięki zastosowaniu technologii tiksopian posiada przedłużony czas działania co dodatkowo wspomaga usuwanie uporczywych osadów. Nie zawiera chloru.


ENDUROECO

EnduroEco jest kwasowym preparatem myjącym, przeznaczonym do stosowania w systemie EnduroPower, unikalnej i opatentowanej technologii mycia i dezynfekcji powierzchni zewnętrznych w przemyśle spożywczym, napojowym i mleczarskim. 

EnduroEco cechuje się dużą skutecznością usuwania zanieczyszczeń, zwłaszcza nieorganicznych, szybko przenika przez osady, emulguje je i oddziela od podłoża. Specjalnie opracowana formuła zapewnia doskonałą zwilżalność oraz przywieranie preparatu do wszelkich powierzchni - dłuższy kontakt preparatu z mytą powierzchnią zwiększa penetrację preparatu we wszelkie pory i szczeliny oraz poprawia skuteczność rozpuszczania trudnousuwalnych zanieczyszczeń. Po procesie mycia preparat niezwykle szybko się wypłukuje, co pozwala na oszczędność czasu, wody, energii i kosztów pracy. EnduroEco może być stosowany do wszystkich kwasoodpornych powierzchni, tj.: stal stopowa, aluminium, szkło, ceramika i tworzywa sztuczne. Zalecany do mycia zarówno pomieszczeń, jak i linii technologicznych, sprzętów i urządzeń.

* KARTY CHARAKTERYSTYKI w zakładce KATALOGI / DEZYNFAKCJA